Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING 
JEUGDVAKANTIEWERK 'S-GRAVENZANDE

Inschrijven

 • Via de website of de Facebook wordt de inschrijfdatum en het inschrijfformulier verspreidt. 
 • Inschrijving staat open voor ouders/verzorgers van kinderen over wie zij bevoegd het gezag uitoefenen.
 • De inschrijving als hiervoor bedoeld staat open voor kinderen die ten tijde van het evenement tussen de 6 en 12 jaar zijn en op een ’s-Gravenzandse basisschool zitten of in ’s-Gravenzande wonen.
 • Ouders/verzorgers vullen het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in. In geval van onjuistheden is Stichting Jeugdvakantiewerk ‘s-Gravenzande bevoegd de inschrijving te ontbinden, zonder dat daaruit een verplichting tot restitutie of aansprakelijkheid voortvloeit.
 • De groepjes worden met zorg samengesteld. Hierin kan niet geruild worden. Dit geldt zowel voor kinderen, als voor leiding. In sommige gevallen geldt dat door de organisatie een andere beslissing kan worden genomen.

Aansprakelijkheid

 • De deelnemende kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de spullen, kleding, enzovoorts, die zij tijdens het evenement bij zich hebben en/of dragen. Het evenement is een actief buitenevenement dat onder andere onderhevig is aan weersinvloeden. Stichting Jeugdvakantiewerk ‘s-Gravenzande aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies en/of diefstal van kleding en persoonlijke bezittingen.
 • Stichting Jeugdvakantiewerk ‘s-Gravenzande is niet aansprakelijk voor letsel en/of blijvende invaliditeit als gevolg van deelname aan het evenement voor zover deze schade niet is ontstaan door grove roekeloosheid of opzet door Stichting Jeugdvakantiewerk ’s-Gravenzande.
 • Aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Stichting Jeugdvakantiewerk ‘s-Gravenzande in het onderhavige geval uitkeert.

Zorg

 • De ouders/verzorgers dienen ervoor zorg te dragen, dat de deelnemende kinderen deugdelijk voor ziektekosten en aansprakelijkheid (WA) zijn verzekerd
 • In geval het deelnemende kind behoefte heeft aan (acute) medische zorg zal Stichting Jeugdvakantiewerk ’s-Gravenzande proberen in overleg met de ouders/verzorgers deze zorg te bieden. In die gevallen waarin het bieden van die zorg het overleg niet kan afwachten, is Stichting Jeugdvakantiewerk ‘s-Gravenzande bevoegd deze zorg te doen bieden zonder tussenkomst van de ouders/verzorgers.
 • Stichting Jeugdvakantiewerk ‘s-Gravenzande zorgt tijdens het evenement voor drinken (water en limonade). Ouders/verzorgers dienen er echter voor te zorgen dat kinderen voldoende eten en drinken bij zich hebben.
 • Zorg bij zonnig weer voor voldoende zonnebrand. Smeer uw kind thuis in en geef zonnebrand mee.
 • Laat uw kind dichte schoenen en makkelijke kleding dragen tijdens de week. Zorg voor regenkleding als de weersvoorspellingen slecht zijn.
 • Bij deelname geeft u ons toestemming om de gedurende de week gemaakte foto’s en video’s te publiceren op onze website, social media-pagina’s of in de krant. Wanneer u hiermee niet akkoord gaat is deelname helaas niet mogelijk.
 • Updates over het evenement worden op de website en op de Facebookpagina gepubliceerd. Deze updates omvatten onder andere wijzigingen in het programma en bijzonderheden voor de komende dag.
 • De organisatie kan bij onvoorziene omstandigheden, waaronder extreem weer, het besluit nemen om de dag of een gedeelte daarvan af te gelasten. Informatie hierover zal via deze website en social media (Facebook) gedeeld worden.

Annuleren / uitschrijven

 • Het inschrijfgeld dient voor de activiteiten, materialen en versnaperingen tussendoor. Hierdoor is het niet mogelijk het inschrijfgeld terug te betalen als uw kind niet kan deelnemen of wordt uitgesloten van deelname. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de organisatie.
 • Stichting Jeugdvakantiewerk ‘s-Gravenzande is bevoegd deelnemende kinderen de toegang tot het evenement te ontzeggen indien zij zich bij herhaling niet houden aan de redelijke instructies van de groepsleiders en/of vrijwilligers dan wel in gevallen waarin het doen of nalaten van het deelnemende kind de veiligheid van andere kinderen in gevaar brengt, gebracht heeft of zal kunnen brengen.

Halen / brengen

 • Ouders/Verzorgers dienen de deelnemende kinderen te brengen en te halen volgens een door Stichting Jeugdvakantiewerk ‘s-Gravenzande opgesteld rooster. Het rooster is in het programmaboekje te vinden en eventuele wijzigingen worden op de website en Facebook gepubliceerd.

PDF-bestand downloaden

Success! Google Analytics has been disabled.