Algemeen

LEEFTIJDCATEGORIEN

Ieder jaar verzorgt de Stichting Jeugdvakantieweek ‘s-Gravenzande in de laatste week van de zomervakantie de Kindervakantieweek voor alle basisschool kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. 
 
Gemiddeld doen er per jaar ongeveer 400 kinderen mee. De kinderen zijn onderverdeeld in twee leeftijdscategoriën, te weten:
-         de 6 tot en met 9-jarigen (geel)
-         de 9 tot en met 12-jarigen (rood)
De kinderen die 9 jaar zijn kunnen dus kiezen met welke leeftijdcategorie ze mee willen doen. 
 

Kinderen die mee willen doen dienen zich vooraf in te schrijven. 

De inschrijvingen vinden plaats in mei en worden aangekondigd op de website en op Facebook. Daarnaast ontvangen de kinderen van groep 3 tot en met 8 een brief via school. 

GROEPINDELING

De kinderen worden vooraf door het bestuur ingedeeld in groepjes van ongeveer 10 kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. De groep staat onder begeleiding van meestal twee personen. De leiding begeleidt de groep tijdens de activiteiten en probeert er samen met de groep een leuke en gezellige week van te maken. In totaal is er tijdens de week ongeveer 80 leiding actief.
Daarnaast zijn er ook ouders en hulpleiding, die gedurende de week hand- en spandiensten verlenen.

De week duurt van maandag tot en met vrijdag. We gaan ervanuit dat de kinderen de gehele week aan de activiteiten van hun leeftijdcategorie meedoen. Het programma en het thema is elk jaar verschillend. De activiteiten worden verdeeld over de gehele week. De laatste dag (vrijdag) gaan we meestal met zijn allen een dagje uit naar een pretpark.
 
Meehelpen?
Meldt u aan door een email te sturen naar info@kindervakantieweek.info

Success! Google Analytics has been disabled.